ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Політика обробки персональних даних (далі - Політика) регулює правовідносини по обробці персональних даних між Компанією «ISPYT» (далі - Компанія) і Користувачем сайту https://ispyt.com/ (далі - Користувач).
Під «Користувачем» розуміється дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку і має намір замовити послуги Компанії, залишити коментар, заявку на веб-сайті або здійснити інші дії, передбачені функціоналом інтернет - ресурсу Компанії.
Під «Сайтом» або «Інтернет-ресурсом Компанії» розуміється веб-сайт https://ispyt.com/ з урахуванням усіх рівнів доменних імен, що належить Компанії.
Відповідно до Закону України від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») під «персональними даними» розуміють відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Як правило сюди входить ім’я та прізвище, псевдонім (нік), адреса електронної пошти та номер телефону, може також входити така інформація, як IP-адреса. Такі відомості ми можемо отримати безпосередньо від Вас, наприклад, при залишенні заявки на сайті, наданні контактних даних, а також іншу особисту інформацію, яку Ви добровільно надали нам.
Під «обробкою персональних даних» розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.
Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали сайт, а також тих, хто користується наданими сайтом послугами; в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.
Перед використанням Порталу уважно ознайомтесь з Вашими правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних», даною Політикою, а також висловіть свою повну згоду з її умовами.

2. Ця Політика визначає порядок обробки персональних даних користувачів сайту https://ispyt.com/ (далі - Сайт), умови та принципи обробки персональних даних, права користувачів і обов'язки Компанії, відомості про реалізовані заходи щодо захисту оброблених персональних даних.

3. Ця Політика діє щодо всіх персональних даних, які Компанія отримує від користувачів.

4. Користувач погоджується з цією Політикою шляхом введення його імені, номеру телефону, а при необхідності - адреси електронної пошти в спеціальне поле на Сайті з пропозицією відправити запит на консультацію, записатися, відправити замовлення або здійснити інші дії, передбачені функціоналом Сайту, і подальшого натискання кнопки «Відправити», «Запитати консультацію» або інших кнопок.
У разі незгоди з умовами Політики, Користувач повинен негайно припинити будь-яке використання Сайту.

5. При використанні функціоналу сайту Користувач може надавати Компанії наступні персональні дані (перелік і види персональних даних залежать від конкретних функціональних можливостей інтернет-ресурсу, що використовував Користувач): прізвище, ім'я, адреса електронної пошти, контактний номер телефону.

6. Надаючи свої персональні дані, Користувач погоджується на їх обробку (до моменту відкликання Користувачем своєї згоди на обробку персональних даних), включаючи збір, зберігання, знеособлення, передачу третім особам в передбачених Політикою випадках, Компанією, з метою надання Користувачу рекламної, довідкової інформації, сервісів, відповідно до функціональних можливостей Сайту та в інших цілях,згідно п.8 цієї Політики. При обробці персональних даних Компанія керується Законом України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних», Загальним регламентом щодо захисту даних (General Data Protection Regulation) Європейського Союзу від 27 квітня 2016 року і локальними нормативними правовими актами.
Надана Користувачем згода на обробку персональних даних діє з дня надання такої згоди до моменту досягнення цілей обробки або відкликання Користувачем згоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Користувач у будь-який момент може відкликати надану Компанії згоду в порядку, встановленому цією Політикою.
7. Якщо Користувач бажає уточнити персональні дані в разі, коли персональні дані є неповними, неточними або неактуальними, або бажає відкликати свою згоду на обробку персональних даних, Користувач повинен направити офіційний запит Компанії з темою «Уточнити персональні дані» або «Припинити обробку персональних даних» на адресу електронної пошти .moc.typsi%40ofni У листі необхідно вказати свою електронну адресу та відповідну вимогу.
8. Компанія використовує надані Користувачем дані з метою:
8.1. реєстрації та ідентифікації Користувача на Сайті, надання Користувачеві можливості повноцінного використання Сайту;
8.2. подальшої комунікації по заявці Користувача, для виконання зобов'язань за заявкою Користувача, консультування з питань надання Компанією послуг;
8.3. створення акаунту на освітній платформі Компанії;
8.4. відправки повідомлень інформаційного характеру;
8.5. реклами, просування послуг, у тому числі на підставі отриманої інформації про персональні вподобання і налаштуваннях Користувача;
8.6. оцінки та аналізу роботи Сайту Компанії;
8.7. аналітики ефективності розміщення реклами, статистичних досліджень на основі знеособленої інформації, наданої Користувачем;
8.8. інформування Користувача про акції, знижки та спеціальні пропозиції за допомогою розсилок по електронній пошті, телефонного зв'язку;
8.9. проведення маркетингових досліджень, в тому числі із залученням третіх осіб в якості підрядника (виконавця, консультанта).
9. Компанія не перевіряє дані, надані або зазначені Користувачем. У зв'язку з цим Компанія виходить з того, що при наданні персональних даних Користувач:
9.1. є дієздатною особою. У разі недієздатності особи, яка використовує Сайт, згода на обробку персональних даних надається законним представником.
9.2. вказує достовірну інформацію про себе (або про особу, що є недієздатною). Користувач самостійно підтримує надані персональні дані в актуальному стані.
9.3. самостійно підтримує надані персональні дані в актуальному стані.
9.4. усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем, може ставати доступною для інших осіб, може бути скопійована або поширена такими користувачами у випадках, передбачених Політикою.

10. Компанія обробляє персональні дані на основі наступних принципів:
10.1. законності;
10.2. обмеження обробки персональних даних досягненням конкретних заздалегідь визначених законних цілей;
10.3. недопущення обробки персональних даних, несумісною з цілями збору і / або зберігання отриманих від Користувача даних;
10.4. відповідності змісту і обсягу оброблюваних персональних даних цілям їх обробки;
10.5. недопущення обробки надлишкових по відношенню до цілей обробки даних;
10.6. забезпечення точності, достатності та актуальності персональних даних по відношенню до цілей їх обробки;
10.7. знищення або знеособлення персональних даних в цілях недопущення їх розкриття при досягненні цілей обробки даних, втрати необхідності такої обробки або при отриманні від Користувача вимоги про знищення персональних даних, або надходження заяви про відкликання згоди на обробку персональних даних.

11. Компанія при обробці персональних даних вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій по відношенню до персональних даних. Обробка персональних даних користувачів здійснюється Компанією з урахуванням наступного:
11.1. Обробка персональних даних користувачів здійснюється з використанням баз даних на території України.
11.2. Обробка персональних даних здійснюється як з використанням автоматизованих засобів, так і без їх використання.
11.3. Компанія зобов'язується не передавати отриману від Користувача інформацію третім особам, крім випадків, спеціально обумовлених у цій Політиці.
11.4. Зберігання персональних даних користувачів здійснюється на електронних носіях, а для цілей виконання зобов'язань перед Користувачами може здійснюватися на матеріальних носіях після вилучення персональних даних.
11.6. Зберігання персональних даних здійснюється в межах терміну, об'єктивно необхідного для виконання зобов'язань перед Користувачами, і визначається наступними подіями (в залежності від того, яка подія настане раніше):
11.6.1. до моменту видалення Користувачем персональних даних за допомогою особистого кабінету;
11.6.2. до моменту знищення персональних даних Компанією, в зв'язку з надходженням від Користувача вимоги про знищення персональних даних або відкликання згоди на їх обробку;
11.6.3. до моменту закінчення терміну дії згоди Користувача.
11.7. Компанія має право зберігати персональні дані Користувача, крім випадків отримання вимоги про знищення даних або відкликання згоди на обробку даних, в знеособленому вигляді після виконання зобов'язань перед Користувачем для цілей, зазначених в п. 8.7. цієї Політики.

12. При необхідності передачі персональних даних користувачів третім особам-партнерам Компанії у випадках, прямо передбачених Політикою, така передача здійснюється з дотриманням наступних умов:
12.1. третя особа - партнер Компанії забезпечує конфіденційність персональних даних при їх обробці і використанні і зобов'язується не розкривати дані іншим особам, не поширювати персональні дані користувачів без їх згоди;
12.2. третя особа - партнер Компанії гарантує дотримання наступних заходів по забезпеченню безпеки персональних даних при їх обробці: використання засобів захисту інформації; виявлення і фіксація фактів несанкціонованого доступу до персональних даних і вжиття заходів з відновлення персональних даних; обмеження доступу до персональних даних; контроль і оцінка ефективності застосовуваних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних, інших заходів, передбачених законодавством;
12.3. третій особі - партнеру Компанії забороняється здійснювати передачу і поширення персональних даних користувачів.

13. Не вважається порушенням зобов'язань, передбачених цією Політикою, передача інформації відповідно до обґрунтованих і застосованих вимог законодавства України, а також надання Компанією інформації партнерам, чинним на підставі договору (угоди) з Компанією, для виконання зобов'язань перед Користувачем; передача Компанією третім особам даних про Користувача в знеособленій формі, з метою оцінки та аналізу роботи Сайту Компанії, надання персональних рекомендацій, показу рекламних оголошень на підставі персональних переваг і налаштувань Користувача, а також проведення маркетингових, аналітичних і/або статистичних досліджень.
14. Компанія має право використовувати технологію «cookies» («кукі»). Cookies - дані, які автоматично передаються Компанії в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, географічного розташування, інформації про браузер у вигляді операційної системи пристрою Користувача, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, які використовуються Користувачем, дата і час доступу до Сайту. Файли «сookies» не містять конфіденційну інформацію. Файли «cookies» використовуються для того, щоб запам'ятовувати переваги і налаштування Користувача, а також для збору аналітичних даних про відвідування Сайту. Використання Сайту означає, що Користувач погоджується з використанням всіх файлів «cookies» і аналітичних даних по відвідинах Сайту, а також на їх передачу третім особам.
15. Компанія отримує інформацію про ip-адресу Користувача і відомості про те, за посиланням з якого інтернет-ресурсу він прийшов. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.
16. Користувач має право на отримання від Компанії інформації, що стосується обробки його персональних даних. Компанія безоплатно надає Користувачеві або його представнику можливість ознайомлення з персональними даними, що відносяться до Користувача. У разі виявлення неповноти, неточності або неактуальності відомостей, Компанія, на підставі інформації Користувача, вносить до персональних даних Користувача необхідні зміни в термін, що не перевищує 7 (сім) робочих днів, і повідомляє Користувача про внесені зміни. У разі якщо Користувач або його представник надасть Компанії підтвердження факту незаконного отримання або обробки його персональних даних, а отже, факту невідповідності дій з його персональними даними цілям обробки, Компанія в термін, що не перевищує 7 (сім) робочих днів зобов'язується знищити такі персональні дані Користувача і повідомити Користувача про вжиті заходи.
17. Компанія зобов'язується припинити обробку персональних даних Користувача або забезпечити припинення обробки третьою особою - партнером Компанії в разі:
17.1. виявлення неправомірної обробки персональних даних Користувача;
17.2. відкликання Користувачем згоди на обробку його персональних даних;
17.3. отримання від Користувача вимоги про знищення персональних даних;
17.4. досягнення мети обробки персональних даних. При настанні зазначених у цьому пункті випадків, Компанія припиняє обробку персональних даних і забезпечує знищення даних у термін, що не перевищує 30 (тридцять) днів, якщо інший термін не встановлено законодавством. При неможливості знищення персональних даних Користувача в зазначений термін, Компанія виробляє блокування персональних даних Користувача і забезпечує їх знищення в термін, встановлений законодавством.

18. Компанія самостійно визначає перелік третіх осіб - Партнерів Компанії і доводить його до відома користувачів будь-якими доступними способами, в тому числі шляхом публікації на Сайті.
19. Компанія має право вносити зміни в теперішню Політику в будьякий час. Актуальний текст Політики розміщується на Сайті.
20. Продовження користування Сайтом або його сервісами після публікації нової редакції Політики означає прийняття Політики і її умов Користувачем. У разі незгоди з умовами Політики, Користувач повинен негайно припинити використання Сайту і його сервісів.
21. Усі питання по цій Політиці і/або обробки персональних даних направляються на адресу електронної пошти Компанії: moc.typsi%40ofni
22. Компанія при обробці персональних даних приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них, а також від інших неправомірних дій у відношенні персональних даних.